DEĞERLER EĞİTİMİ

Günümüz yaşam koşulları insanlar arası iletişimi ve değerleri zayıflatmıştır.Oysa değerler yaşanan dünyayı anlamlı ve değerli kılar.Okulumuzda Hoşgörü,başarı,saygı,işbirliği,dürüstlük,duyarlılık,sevgi,sorumluluk ve özdisiplin  gibi değerleri çocuklarımızın kazanımı için özel etkinlikler uygulanır.